การสมัครสมาชิกชมรม CEFIRO-THAILAND ---------------------------------
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ข้าพเจ้าขอยอมรับกฏเกณฑ์/ระเบียบของชมรม Cefiro-Thailand ที่กำหนดขึ้น 2. ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวข้อความพาดพิง ว่าร้าย ใส่ความผู้อื่น 3. ข้าพเจ้าจะไม่นำพาซึ่งสิ่งของผิดกฎหมาย เข้ามาแนะนำหรือซื้อ-ขาย 4. ห้ามโพสมีการโพสข้อความ พาดพิงไปยัง 3 สถาบันหลักของชาติ และบุคคลที่สาม หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศทั้งทา งตรงและทางอ้อม 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ดูแลบอร์ดดำเนินการ ลบ ข้อความหรือ ย้าย กระทู้ข้อความใดๆ ก็ตามที่ไม่เหมาะสม โดยวิจารณญาณของผู้ดูแลบอร์ด โดยยึดหลักตามกฏเกณฑ์ ระเบียบ หรือจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มีผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมต่อชมรม 6. ข้าพเจ้าจะไม่ตั้งกระทู้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความแตกแ ยกและก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในหมู่สมาชิก และผู้ดูแลบอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการ ลบ ข้อความที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเข้าใจผิด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7. Admin - Webmaster ขอสงวนสิทธิ์ในการ ลบ หรือโพสกระทู้ที่ผิดหมวดหมู่ ,โพสที่ไม่เกี่ยวข้อง, โพสที่มีการ Attach File ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา, กระทู้ล่อเป้าหรือลูกโซ่ต่างๆ ฯลฯ 8. สมาชิกที่ไม่มีการ login เข้ามาเลย ในรอบ 180 วัน ที่ผ่านมา ทางเราจะขอ ลบ ชื่อสมาชิกนั้นออกจากระบบทันที่ หากต้องการ login กรุณาติดต่อ Webmaster...​