Archive Board

บอร์ดสำหรับเก็บกระทู้เก่า ๆ ซึ่งจะมีจัดการกระทู้เก่า ๆ ตามระยะเวลา 2 ครั้งใน 1 ปี เมื่อถึงเดือน 7 จะนำกระทู้ทั้งหมด ของเดือน 1-6 มาเก็บที่นี่ เมื่อขึ้นเดือน 1 จะนำกระทู้ของเดือน 7-12 มาเก็บที่นี่ เพื่อเพิ่มความเร็วในการแสดงผลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์

2550
New

กระทู้
1.6K
ข้อความโพสต์
27.7K
กระทู้
1.6K
ข้อความโพสต์
27.7K

2551
New

กระทู้เก่า General Board ปี 2551
กระทู้
801
ข้อความโพสต์
18.1K
กระทู้
801
ข้อความโพสต์
18.1K
  • A31283
กระทู้ปกติ
ไม่มีกระทู้ในฟอรัมนี้.
ด้านบน